JAMUNA FUTURE PARK

LEVEL - 3, ZONE - D,SHOP-2D001, KA-224, KURIL PRAGATI SARANI,BARIDHARA, DHAKA. BANGLADESH
CELL: +88 01727-110045
E-MAIL: saco@omnetbd.com, saco@bananinet.com, sacojfp@gmail.com

BASHUNDHARA CITY

SHOP-1-2, LEVEL-1, BLOCK-A, PANTHAPATH, DHAKA, BANGLADESH
CELL: +880-2-8120646, +8801703-254435
E-MAIL: saco@omnetbd.com, saco@bananinet.com, sacojfp@gmail.com

IQBAL CENTER

42, KAMAL ATATURK AVENUE,BANANI, DHAKA-1213, BANGLADESH
CELL: +88 01868-985756
E-MAIL: saco@omnetbd.com, saco@bananinet.com, sacojfp@gmail.com

BAITUL MUKARRAM

64, BAITUL MUKARRAM, DHAKA-1000,BANGLADESH
CELL: +880-2-9552380
E-MAIL: saco@omnetbd.com, saco@bananinet.com, sacojfp@gmail.com